E-shop do odvolání uzavřen.
Dopravu zdarma máte u tovaru nad 60, - eur. Tovar zasielame expresnou službou.
info@sport-core.sk
Obchodné podmienky - sport-core.sk - športové potreby a príslušenstvo
Nákupný košík 0
 • V košíku nie je žiadny tovar
Celkom: 0.00 €

Obchodné a dodacie podmienky, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov.

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, ak nebudú stornované podľa týchto podmienok:

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.sport-core.sk v okamihu prevedení objednávky. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v čase odoslania objednávky.

S každou dodávkou (prípadne pri osobnom prevzatí) je automaticky odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Prezentované akcia platí do vypredania zásob, prípadne do uvedeného dátumu.

Mobilné info linky sú spoplatnené podľa tarifu Vášho poskytovateľa.

Zrušenie objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v týchto odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme bezodkladne kontaktovať (max. 48 hodín od obdržania objednávky) telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky).

Ak ste už za objednaný tovar zálohovo zaplatili (prevodom z účtu) a výsledná suma za zostávajúcu časť objednávky bude nižšia ako suma celkom zaplatená, budú peniaze prevedené späť na Váš účet do 5 pracovných dní. V prípade, že suma za zmenenú objednávku bude vyššia než suma zaplatená, bude Vám takto vzniknutý rozdiel daný k úhrade.

Čiastočné vybavenie objednávky

Ak nastane situácia, kedy z vašej objednávky niektorá alebo niektorej z položiek nebudú na sklade, zašleme vám aspoň tú alebo tie položky, ktoré sú okamžite k dispozícii.

V prípade, že súhrnná hodnota celej objednávky presahovala sumu, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, potom pri rozdelení objednávky a hodnote jej ktorejkoľvek časti nižšia ako suma uvedená nebudete hradiť žiadne poštovné u žiadnej zo zásielok.

Ak súhrnná hodnota celej objednávky nepresahovala výšku, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, a poštovné by teda bolo účtované, potom pri rozdelení objednávky budete hradiť poštovné len raz, tj rovnako ako by tomu bolo pri vybavení kompletné objednávky.

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať ešte pred jej expedíciou. Objednávku možno stornovať zaslaním e-mailu na info@sport-core.sk.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu)

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme predaja. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, produktov, ktoré boli dodané napr. s tovarom za 1,- euro atď.)
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spoločne s vráteným tovarom je treba zaslať aj originál daňového dokladu (faktúry)
 • poštovné spojené so zaslaním tovaru späť k predajcovi hradí kupujúci, vracajúci sa tovar by mal byť pri preprave poistený
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto to zásielka nemôže byť z našej strany prijatá

Pri uplatnení na výmenu alebo vrátenie bez udania dôvodu je potrebné uplatniť nasledovný postup:

Zákazník vyplní reklamačný protokol, ktorý nájde v sekcii "Download". Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre bezproblémové vybavenie reklamácie.

Vyplnený protokol je treba vytlačiť a opatriť podpisom.

Protokol musí byť vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodenie reklamovaného výrobku počas prepravy (vrátane obale výrobku!).

Požiadavka je spravidla ukončený do 5 pracovných dní od prijatia tovaru.

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu zašleme prevodom na Váš bankový účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Číslo účtu uvádzajte kompletný, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame zloženkou!

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.

Zmeny dokladov

Po odoslaní objednávky nie je možné zmeniť údaje uvedené na faktúre, predovšetkým potom zmeniť dodávateľa z fyzickej osoby na právnickú osobu alebo na podnikajúca fyzickú osobu (s IČO). Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny údajov na faktúre vykonať za poplatok 10,- euro.

Dodacia lehota

Štandardná dodacia lehota je 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nie je tovar momentálne skladom, bude vybavenie objednávky trvať dlhšie. V takom prípade bude zákazník telefonicky alebo e-mailom kontaktovaný a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru. Zákazník má právo zrušiť objednávku daného tovaru bez udania dôvodu.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je Ak takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pri prevzatí veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel (poškodenie pri preprave, neskontrolovaný bezchybného obsahu zásielky, zavinenie druhou stranou) alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Akokoľvek poškodenú alebo neúplnú zásielku nie je zákazník povinný prevziať. Platbou stanovenej sumy a svojím podpisom pri prevzatí zákazník deklaruje prevzatie nepoškodený a kompletný zásielky. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Platnosť obchodných podmienok

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na kúpnej zmluvy uzatvorenej s fyzickými nepodnikajúcim osobami (bez uvedenia IČ na faktúre). Kúpnej zmluvy uzatvorenej s ostatnými subjektmi (právnické osoby a podnikatelia) sa riadi Obchodným zákonníkom.

Možnosti objednávky na sport-core.sk

 • cez www rozhranie (košík) - štandardný spôsob
 • elektronickou poštou (e-mail)
 • telefonicky (s následným potvrdením e-mailom do 24 hodín)

Náležitosti riadnej objednávky (vyžadované len pri objednávke, ktorá nejde cez webové rozhranie):

Každá objednávka realizovaná iným spôsobom než cez nákupný košík a webové rozhranie musí spĺňať určité minimálne náležitosti dôležité pre riadne vystavenie dokladov a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru k zákazníkovi.

Užívateľ musí uviesť minimálne tieto údaje:

 • iniciály objednávateľa (meno a priezvisko, prípadne názov kupujúceho a jeho IČ v prípade firmy)
 • presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne aj fakturačnú adresu, ak je odlišná)
 • jeden funkčný kontakt (telefón, e-mail)
 • presný názov tovaru
 • počet kusov, farbu a velkost
 • požadovaný spôsob dopravy a úhrady tovaru

Overenie a zrušenie objednávky

Predajca si vyhradzuje možnosť telefonicky overiť platnosť objednávky.

Objednávka realizovaná jedným z vyššie uvedených spôsobov je považovaná za záväznú, ak nie je zrušená telefonicky alebo e-mailom, ešte v ten deň.

Doručovací podmienky


Expresná služba do 20kg pri platbe prevodom na účet (tovar označený DOPRAVA ZADARMO alebo nákup nad 100 Eur): 0,- Eur 

Expresná služba do 20kg pri platbe prevodom na účet (tovar do 100 Eur): 7,- Eur

Osobný odber
zadarmo na výdajných miestach: Praha (len golf)

Platenie za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sport-core.sk sú konečné, vrátane DPH a okrem poštovného (dopravného podľa tarifu) k nim už nie sú pripočítané žiadne ďalšie poplatky ako balné, poistné atd.

Možnosti platenia

Bankovým prevodom

Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá je Vám vystavená automaticky. Tovar Vám bude odoslaný na základe prijatej úhrady. Spoločne s tovarom obdržíte faktúru (daňový doklad).

Zľavy

Na tovar 2020 a staršie, nemožno uplatniť doplnkové zľavy Sphere card, Carte, Co kdyby..., City cafe, Ostravarna a dopravu zadarmo (ak nie uvedené jinak).

Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri doručení tovaru okamžite prekontrolujte, či nie je poškodené (evidentne poškodený prepravný obal, tovar samotnej, diely či jeho neoddeliteľnej súčasti apod). V prípade, že je zásielka zničená, nie je príjemca povinný tovar prevziať. Príjemca (kupujúci) kontrolou, uhradením a prevzatím tovaru deklaruje jeho 100% stav po doručení. Neskoršie reklamácie - nezavinené predajcom - nie je možné uznať a predídete tak zbytočným problémom. Prípadné poškodenie zaznamenajte do prepravného listu (odporúčame všetko aj vyfotiť) a bezodkladne ohláste šport-core.cz.

Prechod vlastníckeho práva

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom predajcu.

Reklamácie

Vybavovanie každej reklamácie je pre zákazníka často pomerne nepríjemná záležitosť, a preto sa snažíme celý proces reklamácie maximálne skrátiť a všetko riešiť čo najrýchlejšie a k spokojnosti zákazníka. Pri vybavovaní reklamácií sa snažíme našim zákazníkom vychádzať maximálne v ústrety, k čomu nám oi dopomáhajú aj naša úplne nadštandardné vzťahy s kľúčovými dodávateľmi*

Postup uplatnenia reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je treba uplatniť nasledovný postup:

 • Zákazník vyplní reklamačný protokol (pdf., doc.), Ktorý nájde v sekcii "Download" na úvodnej strane e-shopu. Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Do protokolu uveďte závadu čo najpodrobnejšie, prípadne môžete pripojiť foto alebo nákres na už vytlačený protokol.
 • V protokole uveďte aj číslo bankového účtu pre prípad, že vada bude neodstrániteľná a tovar už nebude dostupné.
 • Vyplnený protokol je treba vytlačiť a opatriť podpisom.
 • Protokol musí byť vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodenie reklamovaného výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku).
 • Spolu s protokolom reklamovaného tovaru je nutné priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry.
 • Tovar je potrebné poslať vždy kompletné, nemožno poslať len jeho poškodenú časť.

Tovar odosielajte na adresu:

sport-core.sk, reklamačné oddelenie
Štefánikova 1149
735 81 Bohumín (CZ)

Reklamáciu nemožno podať telefonicky! Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslané bez vysvetlenia, bude obratom zaslané späť.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý poskytne svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia posúdená ako oprávnená, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena. Bude to vykonané bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške. Za škody evidentne vzniknuté pri preprave zodpovedá prepravná spoločnosť (ČP, PPL či iná spol.). Tovar vykazujúca akékoľvek nedostatky kupujúci nie je povinný prevziať.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame zloženkou.

O výsledku (priebehu) reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zaistenie opravy priamo u predajcu.

Minimálna záručná lehota

Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

Podmienky záruky

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok (netýka sa poškodeniu pri preprave tj pri cudzom zavinení). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku, chýbajúcich dielov či súčasťou už nie je možné uznať.

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.

Za vybavenie reklamácie je zodpovedný pracovník určený predajcom v jednotlivej sekcii. V prípade problémov s reklamáciou môžete kontaktovať ktoréhokoľvek zástupca prevádzkovateľa z jednotlivé sekcie uvedeného na kontaktnej stránke.

OBLÚBENÉ ZNAČKY

Tecnifibre
Prokennex
Callaway
Longridge
Victor
Copyright © 2009 - 2024 SPORT-CORE | This template is made with by Colorlib | Mapa webu
NAVRCHOLU.cz